Eğitim ücreti tutarınız ne kadar? Ne zaman ödeme yapacağım?

Eğitim ücretiniz için … adresindeki hesaplama formunu kullanabilirsiniz.

Her eğitim dönemi başında kayıt yenileme duyurularımız öğrenci ve velilerimizin e-mail ve sms adreslerine gönderilerek ücret bildirimleri yapılmaktadır.

Duyurularımıza Duyurular | Finans, Bütçe ve Raporlama Direktörlüğü (ku.edu.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğitim ücretini son ödeme tarihinde yapmadım, son ödeme tarihinden sonra ödeme yapabilir miyim?

Kayıt yenileme duyurularımızda belirtilen son ödeme tarihinden sonra Add-dropp (ekle-sil) süresinin sonuna kadar gecikme bedeli eklenmiş ücret ile ödeme yapılabilmektedir.

Eğitim ücretini nereye ve nasıl ödeyeceğim?

Eğitim ücretleri Dönemlik Peşin – Yıllık Peşin veya Dönemlik Taksitli olarak ödenebilmektedir.

Peşin ödemeler anlaşmalı bankaların Üniversite Ödemeleri menüleri üzerinden öğrecimizin TC kimlik numarası girilerek yapılabilmektedir.

Eğitim ücreti ödemelerinin havale ile yapılması mümkün değildir.

Taksitli ödemeler yalnızca Yapı ve Kredi Bankası aracılığı ile  yapılmaktadır.

Ödemelere ilişkin daha detaylı bilgi için https://fbrd.ku.edu.tr/duyurular/ adresindeki web sayfamızda bulunan kayıt yenileme duyurularımızı inceleyebilirsiniz.

Ücret ödemelerinde kredi kartı seçeneği mevcut mudur?

Kredi kartı ile ücret ödeme seçeneğimiz bulunmamaktadır.

Nakit ödeme yapabilir miyim?

Nakit ödeme seçeneğimiz bulunmamaktadır.

Kayıt dondurmak istiyorum ne yapabilirim?

KUSIS sistemi üzerinden kayıt dondurma başvurusu yapılabilir.

Kayıt dondurmaya ilkişkin ücretlendirme kuralları için https://apdd.ku.edu.tr/ucretlendirme-kurallari/#LoA web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yeni girişli öğrenciyim, kayıt dondurabiliyor muyum?

Koç Üniversitesi’ne yeni giriş yapan lisans öğrencileri, ilk iki yarıyıllarında YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programları haricinde bir sebep ile kayıt dondurmak isterlerse veya kayıtlı oldukları akademik yarıyılda devamsızlık gösterirlerse, burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın burssuz yarıyıl ücretinin tamamını öderler ve bu durumdaki ELC öğrencileri ELC süresince bursluluk haklarını kaybederler.

Ders seçimi yapmadığım zaman ücretlendirme yapılır mı?

Ders seçimi yapmadığınız dönemler için kayıt dondurma bedeli kadar ücretlendirme yapılmaktadır.

Kayıt dondurma yaptığımda ücretim nedir? Nasıl ve ne zaman ödeyebilirim?

Koç Üniversitesi’ne yeni giriş yapan lisans öğrencileri, ilk iki yarıyıllarında YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programları haricinde bir sebep ile kayıt dondurmak isterlerse,

burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın kayıt dondurdukları dönem için burssuz dönem ücretinin tamamını öderler.

YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programlarına katılacak öğrenciler için dönemlik kayıt dondurma ücreti dönem ücretinin %20’sidir.

 

Kayıt dondurma talepleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra sonuç öğrencinin e-mail adresine iletilir.

Kayıt dondurma bedeli, kararın öğrenciye iletilmesinin akabinde anlaşmalı bankaların Üniversite Ödemeleri menüleri üzerinden öğrecimizin TC kimlik numarası girilerek yapılabilmektedir.

Kayıt dondurduğumda bursum kesilir mi?

Kayıt donduran burslu öğrencilerin dondurdukları yarıyıl, aksi yönde bir Yönetim Kurulu kararı olmadığı sürece, burs sürelerinden düşülmez.

Üniversite’nin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren burslu öğrenciler, ÖSYM kontenjan bursları haricinde kalan ve Koç Üniversitesi tarafından ihtiyari olarak verilen ek burs haklarını (aylık burs desteği, ders kitabı giderlerinin karşılanması, gibi) o yarıyıl için kaybederler. Bu durumdaki öğrencilerden yeni girişli lisans öğrencileri ise ilk iki yarıyıllarında burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın burssuz yarıyıl ücretinin tamamı ile borçlandırılırlar ve ELC öğrencileri ELC süresince bursluluk haklarını kaybederler.

Exchange programı kapsamında yurtdışına gideceğim zaman eğitim ücreti ödüyor muyum? Aldığım ders kadar ödeme yapabiliyor muyum?

Exchange programı kabul edilen öğrencilerin seyahat öncesinde dönemlik eğitim ücretlerinin tamamını ödemeleri gerekmektedir.

Alacakları ders sayısı 5 ‘in altında olsa dahi dönemlik eğitim ücretinin tamamı ödenmelidir.

Eğitim ücretinin nasıl ödeneceği için “Eğitim ücretini nereye ve nasıl ödeyeceğim?” sorusuna bakınız.

Ders başına ücret ödemesi yapabilir miyim?

İlk 7 döneminde olan öğrencilerin ders seçebilmeleri için dönem ücretinin tamamını ödemeleri gerekmektedir.

8. Döneminde olan öğrenciler, kendi bölümünün dönemlik kredi yükünden daha az kredisi kalmış ise almak istediği kredi yüküne göre ödeme yapıp ders alabileceklerdir.

8. Döneminde olup kendi bölümünün dönemlik kredi yükünden daha fazla kredisi kalan öğrenciler ilk maddede belirtildiği şekilde dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.

Eğitim hayatlarının 9. ve sonrası döneminde olan öğrenciler, mezuniyet kalan kredi yüküne bakılmaksızın almak istediği kredi yüküne göre ödeme yapıp ders alabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen dönemler, İngilizce Hazırlık Okulu(ELC) eğitim süresinin bitişinden itibaren göz önünde bulundurulacaktır.

5 dersin altında ders seçtiğimde iade alabilir miyim?

Ders başına ücret ödeme uygulamasına uygun olmanız ve talep etmeniz durumda ücret iadesi yapılabilmektedir.

Finance Trackit – Jira Service Management (atlassian.net) adresi üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Alacak bakiyemi nasıl iade alabilirim?

Alacak bakiyeleri ile ilgili olan birimlere talepler yapılarak iade talebi yapılabilmektedir.

Yurt ve depozito iadesi için Yurt Direktörlüğü’ne, otopark iadeleri için Güvenlik Müdürlüğü’ne, kep ve cübbe iadeleri için İşletme Müdürlüğü’ne, eğitim iadeleri için Mali İşler Direktörlüğü Finance Trackit – Jira Service Management (atlassian.net) adresi üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Eğitim ücretleri nasıl belirleniyor?

Eğitim ücreti artışları her akademik dönem başında Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenmekte ve duyurulmaktadır.

Yatay geçiş durumunda burs devam eder mi?

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümü öğrencileri başka bir bölüme yatay geçişi yapmaları durumunda bursluluk haklarını kaybederler. Diğer bölümlere yerleşen öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir.

Yatay geçiş veya kayıt sildirdiğimde ücret iadesi alabiliyor muyum?

Akademik takvimde bildirilen geçiş ve kayıt sildirme tarihlerine kadar yapılan işlemlerde ücret iadesi yapılabilmektedir.

Akademik takvim için https://registrar.ku.edu.tr/akademik-takvim/ adresini, iade talepleri için Finance Trackit – Jira Service Management (atlassian.net) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fatura nasıl temin edebilirim? Gelir vergisi indirimde kullanabilir miyim?

Eğitim ve yurt hizmetlerine ilişkin faturalar dönemsellik ilkesi gereği hizmet almış olduğunuz dönem bazında aylık olarak düzenlenmektedir.

Faturalar düzenlendiğinde öğrencilerin @ku.edu.tr uzantılı e-posta adreslerinine eArşivFatura <noreply@earsivfatura.com.tr adresinden doğrudan iletilmektedir.

Üniversitemiz kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversitesi olup kurumlar vergisinden muaf olduğundan faturalar Gelir Vergisi indiriminde kullanılmamaktadır.

Yaz okulunda maksimum kaç ders alabiliyorum?

Tüm öğrenciler yaz döneminde 2 derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması 2,7 ve üzerinde olan öğrenciler ile mezuniyetine 45 kredinin altında kalan öğrenciler 3 derse kayıt yaptırabilirler.

Kardeş indirimi uygulamanız var mı?

Kardeş indirimi her iki kardeşin de aynı dönemde öğrenim görmesi durumunda her bir kardeşe %5 olarak uygulanmaktadır.

Peşin ödemelerde indirim var mı?

Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz yarıyılı eğitim ücreti Temmuz ayında, Bahar yarıyılı eğitim ücreti ise Ocak ayında açıklanır.

Kayıt yenileme döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim ücretinde Temmuz-Aralık enflasyon oranı ile sınırlı olacak şekilde artış olabilecektir.

Güz Kayıt yenileme döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsayacaktır.

Yıllık ücret ödeme seçeneğinde sadece peşin olarak ödeme kabul edilmekte olup yıllık ücret için taksitlendirme yapılamamaktadır. Taksitlendirme sadece Güz ve Bahar dönemi ücretlerinin ayrı dönemlerde ödenmesi halinde yapılmaktadır.

Bursluluk süresi nedir?

Tıp Fakültesi dışındaki fakültelerde bursluluk süresi sekiz (8) yarıyıl, Tıp Fakültesi için oniki (12) yarıyıldır.

Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için yukarıdaki bursluluk sürelerine en fazla dört yarıyıl eklenecektir.